א

אברציה – בלטינית ישנה מילה Aberrare שפירושה תעייה, הסחה, התרחקות מהנורמה. המילה ‘אברציה’ משמשת באופטיקה כדי לתאר עיוות בקרן אור, קרן תועה, שלא נעה בקו ישר.

אדם אברטיבי – ראה: אדם תועה.

אדם בהיר – 1) כאשר נסלק את כל המטענים החבויים בשכל המגיב וכאשר כל האירועים הטראומטיים יתויקו מחדש בשכל הרצוני, נגיע למצב המאושר שבמסלול הזמן שלנו אין עוד חללים של חוסר מודעות. השכל הרצוני יכיל את כל ניסיונות העבר והשכל המגיב יסולק, לא יהיה קיים עוד. אדם שאין לו עוד שכל מגיב, שכל חוויות העבר שלו נמצאות בשכל הרצוני, הוא אדם בהיר.

2) לאדם הבהיר יש ודאות ביחס להיותו רוח נצחית. הוא נהנה מצלילות מחשבתית ויכול להתקדם לעבר השגת עוצמה אישית חופשי מהאזיקים של השכל המגיב. יש לו זיכרון משופר ויכולת טובה לשלוף תמונות ממסלול הזמן ולהשתמש בהן. אין לו תגובות בלתי-רצוניות, הוא ישר וגלוי ביחסיו עם אחרים. הוא חופשי ממחלות פסיכוסומאטיות וכאשר יחלה, לעיתים רחוקות, ההתאוששות שלו תהיה מהירה.

3) האדם הבהיר יהיה מישהו שיכול לעמת כל דבר, בעבר, בהווה ובעתיד.

4) האדם הבהיר מאמץ לעצמו מטרות ארוכות-טווח למען רווחתו ולתועלת כל הדחפים. הוא נהנה מביטחון עצמי גבוה, הוא משוחרר מחששות הנובעים מהעבר ולכן יכול להתקדם בביטחה וברוגע לעבר הגשמת מטרותיו. האדם הבהיר נהנה מעוצמה אישית רבה.

אדם תועה – 1) לפני שאדם נעשה בהיר הוא במצב שניתן לתארו ‘האדם התועה’. שים לב, ‘תועה’ עם ‘תו’, לא ‘טועה’ עם ‘טית’.

2) אדם אברטיבי, אדם תועה, אינו פועל באופן רציונאלי, אינו מתנהג בנסיבות הקיימות בהווה באופן הגיוני. מהי ‘התנהגות הגיונית’? זו אשר משרתת באופן המיטבי את ההישרדות של האדם ושל שמונת הדחפים שלו. האדם התועה, נראה שהוא מתנהג כאילו דפוס פעולה מסוים נכפה עליו. מי כופה זאת עליו? השכל המגיב, כמובן.

אהדה – אהדה היא תגובה רגשית, תחושה של חיבה או אהבה כלפי האנשים או החפצים שבסביבה שלך. אהדה היא גם תופעה של מרחב שכן היא מבטאת את הנכונות לתפוס את אותו המיקום כמו האדם או הדבר שאוהבים או מחבבים.

אחריות – 1) הנכונות של אדם להכיר בהיותו גורם. אחריות אינה הטלת אשמה בעצמי או באדם אחר.

2) אחריות היא מצב בו אדם מוכן לקחת על עצמו את העמדה של גורם עבור תחום בחייו או פעולה שעשה. לפיכך, אחריות קיימת רק מתוך חופש בחירה, אני אחראי לדברים שאני מסכים להיותי הגורם להם.

3) אחריות היא היכולת והנכונות לקחת את העמדה של מקור מלא וגורם בכל אחד מהדחפים. אחריות היא גם הדאגה לקיומו או לרווחתו של אדם אחר או חיה או חפץ. אחריות היא העיקרית במשולש העוצמה.

אימון – הפעולה של עזרה לשותף לעבור דרך התרגיל נקראת אימון. כאשר אתה מבצע את התרגיל, אתה נקרא התלמיד, והשותף שלך, שעוזר לך לעבור דרך התרגיל, נקרא מאמן.

אירוע גירוי – 1) אירוע גירוי הוא אירוע אשר מכניס את השרשרת לפעולה. דווקא בשל היותו אירוע שכולו בשכל הרצוני, האדם עירני ומודע למה שהוא רואה, הרי שעתה מתחיל השיבוש. השכל המגיב, הפועל מתחת לסף המודעות שלנו, קולט את התוכן שנראה לו זהה ויוצר את הקשר בין האירועים, לכן אנו מכנים זאת שרשרת של אירועים. אירוע הגירוי שאנו מודעים לו גורם ל-‘התעוררות לחיים’ או ‘גירוי חוזר’ של הטראומות החבויות בשכל המגיב.

2) אירוע גירוי הוא האירוע בהווה אותו האדם מעמת, שבו מתרחש גירוי חוזר של קלט טראומה שבשכל המגיב. זהו תיעוד בשכל הרצוני, שאינו מכיל טראומה פיזית או רגשית, כאשר אדם נמצא במודעות מלאה אך הוא חש אי-נוחות בשל גירוי חוזר של הטראומה מהעבר.

אירוע טראומה/אירוע טראומטי – ראה: טראומה.

אירוע קודם ודומה – בדרך כלל המתבהר לא יגיע לתופעות סיום המפגש בהרצה של האירוע הראשון בלבד. כדי למחוק את השרשרת ולהגיע לתופעות הסיום, אנו צריכים להריץ את קלטי הטראומה שבשרשרת, עליהם יש הרבה מטען בשל הכאב וחוסר ההכרה שהם מכילים. כעת עלינו לאתר את האירוע הבא בשרשרת, המוקדם יותר, שנמצא בגירוי חוזר עקב הרצת האירוע הראשון. המקשיב מבקש מהמתבהר לאתר את האירוע הקודם ודומה (ק/ד) בשרשרת.

אמון – המתבהר נותן בך, המקשיב, אמון מלא ופותח ליבו בפניך. לעולם אל תמעל באמון זה. אל תספר לאף אדם דבר ממה שעלה במפגש.

אמת – האמת היא מה בדיוק התרחש, מתי זה קרה, והיכן זה היה. האירוע שהתרחש הוא תיאור של התנועה של אנשים ושל עצמים בעולם החומרי, ומידע מדויק בנוגע לזמן ולמקום שבהם האירוע התרחש.

אמ”ת – אמ”ת: אהדה, ממשות ותקשורת. אמ”ת משמעותה הנאה מתקשורת, יכולת לעשייה משותפת, רצון לבלות יחד, רמה גבוהה של שיתוף פעולה.

אנשים ‘אנטי-חברתיים’ – אנשים אשר פועלים בדרך מזלזלת או משפילה כלפי אחרים. אלה ינסו לגרום לך רגשי אשם גם כשאין לדבר הצדקה.

אסתטיקה – שלב 6.0 בסולם הרגשות – השאיפה של אדם לשלמות וליופי. אמנים ואנשים יצירתיים שמקפידים על תרומה לסביבה וערך לטווח ארוך נמצאים במקום זה.

אפתיה – שלב 0.2 בסולם הרגשות –אדם באפתיה יכול תחת לחץ חברתי לזוז ולהיראות מתפקד אך הוא יעשה פעולות פשוטות באופן רובוטי. אין לו אחריות למעשיו, הוא יציית לפקודות אך לא יהיה מודע לתוצאות של מעשיו.

סגירת תפריט
Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.
×
×

עגלת קניות