ת       

תב”ב – ראה: תהליך בהירות בסיסי.

תב”מ – ראה: תהליך בהירות מתקדם.

תגובה לא הגיונית –זוהי תגובה שאינה תואמת את המציאות או שאינה רצויה לנו. משהו משתלט על האדם וכופה עליו התנהגות או תגובה רגשית מזיקה או בלתי-רצויה.

תהליך – תהליך הוא יישום הידע שרכשנו כדי לשנות את מצבו של האדם לו אנו מעבירים את התהליך. בדרך כלל, לפני העברה של תהליך נלמד אותו ונתרגל כיצד להעביר אותו.

תהליך בהירות בסיסי (תב”ב) – באמצעות תהליך הבהירות הבסיסי ניתן להגיע לטראומות בסיסיות רחוקות. ה-תב”ב שנריץ ערכו רב בהעלאת המודעות לקיומו של מסלול הזמן ולהיותנו רוח בת אלמוות.

תהליך בהירות מתקדם (תב”מ) – תהליך הבהירות המתקדם (תב”מ) בוודאות יביא אתכם, וכל אדם, למצב של בהיר. תוך שימוש בתב”מ בעזרת מד-מטען, אנו מאתרים אירועים טראומטיים על נקלה וביעילות מפתיעה מוחקים אותם.

תהליך הבהירות המתקדם (שלב של ‘הנתיב לחופש רוחני’) – ה-תב”מ מסלק את השכל המגיב אשר נוצר במהלך כל קיומה של הרוח ובסיומו נהפך המתבהר לבהיר. בהיר הוא אדם שאין לו עוד שכל מגיב משל עצמו.

תהליך עימות החיים – מטרתו של תהליך עימות החיים היא שיקום היכולת לעמוד אל מול העולם ולעמת אירועים ומצבים בחיינו.

תהליכי בהירות – תהליכי בהירות, בסיסי ומתקדם, משיגים את אותה תוצאה: מחיקתם של קלטים טראומטיים מהשכל המגיב והעברתם אל השכל הרצוני.

תהליכי היזכרות – תהליכי ההיזכרות יעניקו לך שיפור רב בזיכרון, יעלו אותך בסולם הרגשות, יעלו את רמת ההישרדות שלך וישקמו את הביטחון העצמי שלך. בנוסף, תהליכי ההיזכרות הם ההכנה לשלב הבא, פירוק הטראומות שבשכל המגיב באמצעות תהליך הבהירות.

תהליכי הקשבה – במרכזי עוצמתחיים  מועברים תהליכי הקשבה רבים ומגוונים אשר מקנים למשתתף כלים חיוניים המטפלים בכל היבטי החיים. תהליכי ההקשבה מסודרים בשלבים מוגדרים אשר מעלים את היכולות והמודעות של המתבהר צעד אחר צעד לעבר מצב של בהיר ואף מעבר לכך. הטבלה בה מופיעים כל התהליכים עד בהיר נקראת ‘הנתיב לחופש רוחני’ או ‘הנתיב’.

תוכניות – תוכניות הן הצעדים שאדם נוקט, זוהי העשייה בטווח הקצר. התוכניות שאדם מגבש הן הצעדים להשגת המטרה והיעדים על-פי כללי המדיניות שאימץ לעצמו.

תוכנית הדיטוקס (שלב של ‘הנתיב לחופש רוחני’) – התוכנית מטפלת בהשפעות של משקעי סמים, תרופות או אלכוהול בהם השתמש המתבהר. התוצאה הסופית של התוכנית היא אדם נקי ממשקעים של סמים ורעלים וחופשי מההשפעות המזיקות שלהם.

תופעות סיום מפגש – כל מפגש של הרצת תהליכים מסתיים כאשר המקשיב מבחין ב- ‘תופעות סיום מפגש’ אצל המתבהר. המתבהר נראה טוב, חווה הקלה, עלה בסולם הרגשות, הוא מחייך או צוחק. המתבהר  השיג הבנה חדשה בנוגע לחייו, הוא יודע משהו על עצמו שלא ידע קודם למפגש. הבנה זו אנו מכנים ‘הארה’.

תוצאה (בנוסחת התקשורת) – מעבר למרחק מסוים נמצאת נקודת הקבלה של התקשורת, אותה אנו מכנים ה- ‘תוצאה’.

תוצאות סופיות לתהליך – לכל תהליך שאנו מריצים ישנה מטרה אותה אנו רוצים להשיג. התוצאות הסופיות לכל תהליך הן: 1) המתבהר נמצא גבוה בסולם הרגשות, חווה הקלה והוא שמח ושבע-רצון. 2) המתבהר השיג הבנה חדשה בנוגע לחייו, הוא יודע משהו על עצמו שלא ידע קודם. הבנה זו אנו מכנים ‘הארה’. 3) המתבהר יהיה מודע ליכולת משופרת שיש לו או לכך שקושי נעלם או שמחסום בחייו סולק.

תיק המתבהר – 1) במהלך המפגש על המקשיב לרשום דפי עבודה. בסיום המפגש עליו למלא ‘דו”ח סיכום המפגש’ ובו רישום של עיקר ההתרחשויות במפגש. את ‘דו”ח סיכום המפגש’ יחד עם דפי העבודה המקשיב יכניס ל- ‘תיק המתבהר’, לצורך תכנון המפגשים הבאים.

2) רישום מסודר של ‘דו”ח סיכום המפגש’ בסוף כל מפגש וריכוז טפסים אלה בתיק המתבהר יאפשר למומחה החונך לראות מה נעשה בכל מפגש, לתקן טעויות שנעשו ולכוון אותך כיצד להמשיך עם המתבהר במפגש הבא.

תקשורת – תקשורת היא המרכיב החשוב ביותר במשולש האמ”ת. תקשורת היא החלפה של רעיונות או מידע או חפצים בין שני אנשים.

תקשורת (שלב של ‘הנתיב לחופש רוחני’) – שלב זה עוסק במחסומים הרגשיים מהם המתבהר סובל הפוגעים ביכולתו להעביר את רעיונותיו לאחרים, במעצורים ביצירת תקשורת בנושאים מסוימים, ובקושי שעלול להיות לאדם לקבל תקשורת מאחרים.

תרגיל – תרגיל הוא שיטת לימוד או הכשרה שבה אדם מבצע נוהל מוגדר פעם אחר פעם עד אשר הוא מבצע בצורה מושלמת את המיומנות אותה הוא לומד. לכל תרגיל יש מטרה מסוימת אותה אנו רוצים להשיג בשיפור היכולת שלנו.

סגירת תפריט
Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.
×
×

עגלת קניות