מילון המונחים של עוצמתחיים

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת 

 

3) האדם הבהיר יהיה מישהו שיכול לעמת כל דבר, בעבר, בהווה ובעתיד. (פרק 5, עמ' 80)

4) אדם שאין לו עוד שכל מגיב, שכל חוויות העבר שלו נמצאות בשכל הרצוני, הוא אדם בהיר. האדם הבהיר הוא אדם שסיים את תהליכי הבהירות, בסיסי ומתקדם, ומחק כליל את השכל המגיב שלו. (פרק 8, עמ' 109)

5) האדם הבהיר מאמץ לעצמו מטרות ארוכות-טווח למען רווחתו ולתועלת כל הדחפים. הוא נהנה מביטחון עצמי גבוה, הוא משוחרר מחששות הנובעים מהעבר ולכן יכול להתקדם בביטחה וברוגע לעבר הגשמת מטרותיו. האדם הבהיר נהנה מעוצמה אישית רבה. (פרק 8, עמ' 110)

6) האדם הבהיר זוכה למודעות מלאה ביחס להיותו רוח נצחית. בדרך לשם, המתבהר חייב לפרק את כל המטענים שבשכל המגיב, רובם מתקופות חיים קודמות. הניסיון מוכיח שאצל מירב המתבהרים, המטען הכבד אותו יש לפרק כדי להגיע לבהיר הוא תולדה של טראומות שהם ספגו הרחק במסלול הזמן, שנים רבות לפני שתפסו את גופם הנוכחי. (הנתיב לחופש רוחני, עמ' 129)

אדם תועה – 1) לפני שאדם נעשה בהיר הוא במצב שניתן לתארו 'האדם התועה'. שים לב, 'תועה' עם 'תו', לא 'טועה' עם 'טית'. (פרק 8, עמ' 109)

2) אדם אברטיבי, אדם תועה, אינו פועל באופן רציונאלי, אינו מתנהג בנסיבות הקיימות בהווה באופן הגיוני. מהי 'התנהגות הגיונית'? זו אשר משרתת באופן המיטבי את ההישרדות של האדם ושל שמונת הדחפים שלו. האדם התועה, נראה שהוא מתנהג כאילו דפוס פעולה מסוים נכפה עליו. מי כופה זאת עליו? השכל המגיב, כמובן. (פרק 8, עמ' 109)

 

א

אברציה – בלטינית ישנה מילה Aberrare שפירושה תעייה, הסחה, התרחקות מהנורמה. המילה 'אברציה' משמשת באופטיקה כדי לתאר עיוות בקרן אור, קרן תועה, שלא נעה בקו ישר. (פרק 8, עמ' 109)

אדם אברטיבי – ראה: אדם תועה.

אדם בהיר – 1) כאשר נסלק את כל המטענים החבויים בשכל המגיב וכאשר כל האירועים הטראומטיים יתויקו מחדש בשכל הרצוני, נגיע למצב המאושר שבמסלול הזמן שלנו אין עוד חללים של חוסר מודעות. השכל הרצוני יכיל את כל ניסיונות העבר והשכל המגיב יסולק, לא יהיה קיים עוד. אדם שאין לו עוד שכל מגיב, שכל חוויות העבר שלו נמצאות בשכל הרצוני, הוא אדם בהיר. (פרק 3, עמ' 49)

2) לאדם הבהיר יש ודאות ביחס להיותו רוח נצחית. הוא נהנה מצלילות מחשבתית ויכול להתקדם לעבר השגת עוצמה אישית חופשי מהאזיקים של השכל המגיב. יש לו זיכרון משופר ויכולת טובה לשלוף תמונות ממסלול הזמן ולהשתמש בהן. אין לו תגובות בלתי-רצוניות, הוא ישר וגלוי ביחסיו עם אחרים. הוא חופשי ממחלות פסיכוסומאטיות וכאשר יחלה, לעיתים רחוקות, ההתאוששות שלו תהיה מהירה. החושים שלו יהיו חדים, הקלטים שלו מדויקים, מצב רוחו יהיה טוב, הוא יימצא רוב הזמן גבוה בסולם הרגשות. כאשר תבדוק אותו מול הכישורים שבטבלת כישורי-החיים, תגלה שהוא נמצא גבוה בכל אחת מהעמודות שבטבלה. הבהיר הוא אדם חרוץ, יצירתי, חופשי. הוא פועל לרווחתו אך גם מטפח את שאר שבעת הדחפים שלו ודואג שכל הסובבים אותו יתקדמו גם הם במעלה סולם הקיום. (פרק 3, עמ' 49-50)

אימון – הפעולה של עזרה לשותף לעבור דרך התרגיל נקראת אימון. כאשר אתה מבצע את התרגיל, אתה נקרא התלמיד, והשותף שלך, שעוזר לך לעבור דרך התרגיל, נקרא מאמן. (פרק 5, עמ' 73)

אירוע גירוי – 1) אירוע גירוי הוא אירוע אשר מכניס את השרשרת לפעולה. דווקא בשל היותו אירוע שכולו בשכל הרצוני, האדם עירני ומודע למה שהוא רואה, הרי שעתה מתחיל השיבוש. השכל המגיב, הפועל מתחת לסף המודעות שלנו, קולט את התוכן שנראה לו זהה ויוצר את הקשר בין האירועים, לכן אנו מכנים זאת שרשרת של אירועים. אירוע הגירוי שאנו מודעים לו גורם ל-'התעוררות לחיים' או 'גירוי חוזר' של הטראומות החבויות בשכל המגיב. (פרק 4, עמ' 66)

2) אירוע גירוי הוא האירוע בהווה אותו האדם מעמת, שבו מתרחש גירוי חוזר של קלט טראומה שבשכל המגיב. זהו תיעוד בשכל הרצוני, שאינו מכיל טראומה פיזית או רגשית, כאשר אדם נמצא במודעות מלאה אך הוא חש אי-נוחות בשל גירוי חוזר של הטראומה מהעבר. הווה אומר, כאשר המסרים החושיים של זמן הווה דומים לקלטים החושיים שנמצאים בקלט של טראומה כלשהי, נוצר אירוע גירוי. ראינו שהשכל הרצוני פועל על בסיס 'שונה ודומה' ולכן הוא יודע שמה שמתרחש כעת אינו האירוע מהעבר. אך השכל המגיב פועל על-פי 'זהויות' ולכן האירוע הרצוני בהווה יוצר גירוי חוזר של טראומה מהעבר. (פרק 6, עמ' 90-91)

3) אירועי גירוי נמצאים בקצה העליון של השרשרת, קרוב להווה. (פרק 7, עמ' 99)

אירוע טראומה/אירוע טראומטי – ראה: טראומה.

אירוע קודם ודומה – בדרך כלל המתבהר לא יגיע לתופעות סיום המפגש בהרצה של האירוע הראשון בלבד. כדי למחוק את השרשרת ולהגיע לתופעות הסיום, אנו צריכים להריץ את קלטי הטראומה שבשרשרת, עליהם יש הרבה מטען בשל הכאב וחוסר ההכרה שהם מכילים. כעת עלינו לאתר את האירוע הבא בשרשרת, המוקדם יותר, שנמצא בגירוי חוזר עקב הרצת האירוע הראשון. המקשיב מבקש מהמתבהר לאתר את האירוע הקודם ודומה (ק/ד) בשרשרת. (פרק 8, עמ' 116)

אהדה – אהדה היא תגובה רגשית, תחושה של חיבה או אהבה כלפי האנשים או החפצים שבסביבה שלך. אהדה היא גם תופעה של מרחב שכן היא מבטאת את הנכונות לתפוס את אותו המיקום כמו האדם או הדבר שאוהבים או מחבבים. ההיפך מאהדה יהיה סלידה או דחייה, שהיא הרצון להתרחק, חוסר הסכמה לתפוס את אותו המרחב כמו אדם אחר או חפץ כלשהו, רצון שלא להתקרב אליהם. אהדה היא מידת הנכונות שלך להימצא בקירבה למישהו או לחפץ כלשהו. (פרק 2, עמ' 35-36)

אחריות – 1) הנכונות של אדם להכיר בהיותו גורם. אחריות אינה הטלת אשמה בעצמי או באדם אחר. להיפך, האשמת אחר היא חוסר אחריות שלי והניסיון שלי לכפות על אחר אחריות, לגרום לו להסכים שהוא הגורם למחדלים שלי. (פרק 1, עמ' 23)

2) אחריות היא מצב בו אדם מוכן לקחת על עצמו את העמדה של גורם עבור תחום בחייו או פעולה שעשה. לפיכך, אחריות קיימת רק מתוך חופש בחירה, אני אחראי לדברים שאני מסכים להיותי הגורם להם. מהו גורם? נקודת המקור של משהו, זה שיוזם או יוצר. (פרק 1, עמ' 23)

3) אחריות היא היכולת והנכונות לקחת את העמדה של מקור מלא וגורם בכל אחד מהדחפים. אחריות מלאה איננה אשמה, היא ההכרה בהיותך גורם. אחריות היא גם הדאגה לקיומו או לרווחתו של אדם אחר או חיה או חפץ. אחריות היא העיקרית במשולש העוצמה. כאשר אתה מחליט שאתה אחראי לדבר-מה, אתה תלמד אודותיו ואתה תרצה להפעיל שליטה עליו. (פרק 2, עמ' 39)

4) הנכונות של אדם להכיר בהיותו גורם. כאשר אדם רואה עצמו כגורם על החיים ועל שמונת הדחפים שלו, הוא מרחיב בעקביות את מעגל ההשפעה שלו ועולה בהתמדה במשולש העוצמה – ידע, אחריות, שליטה. אדם שלוקח אחריות מלאה על מעשיו יהנה מביטחון עצמי גבוה ויתקדם לעבר הגשמת מטרותיו. (פרק 5, עמ' 85)

 

אסתטיקה – שלב 6.0 בסולם הרגשות – השאיפה של אדם לשלמות וליופי. אמנים ואנשים יצירתיים שמקפידים על תרומה לסביבה וערך לטווח ארוך נמצאים במקום זה. (פרק 1, עמ' 9)

אפתיה – שלב 0.2 בסולם הרגשות – גם הבכי לא עזר ואין כל תקווה ושום פעולה לא תביא מזור. כשאבדה כל תקווה שפעולה כלשהי תשפר את קיומנו, אנו רובצים ללא ניע. מצב קיצוני, קטטוניה, הוא של אדם הלום סמים או זעזוע שאינו חש דבר ואינו מגיב כלל לסביבתו או למה שנאמר לו. אדם באפתיה יכול תחת לחץ חברתי לזוז ולהיראות מתפקד אך הוא יעשה פעולות פשוטות באופן רובוטי. אין לו אחריות למעשיו, הוא יציית לפקודות אך לא יהיה מודע לתוצאות של מעשיו. (פרק 1, עמ' 10)

 

אמון – המתבהר נותן בך, המקשיב, אמון מלא ופותח ליבו בפניך. לעולם אל תמעל באמון זה. אל תספר לאף אדם דבר ממה שעלה במפגש. גם אל תדבר עם המתבהר על המפגשים בין המפגשים, המפגש הסתיים וזהו זה. אתה המקשיב, אל תספר לאיש שאתם עושים תהליכים או איזה תהליכים. לעולם אל תדבר עם המתבהר על מה שהתרחש במפגש ולעולם אל תשתמש במידע שהתגלה לך כדי להשיג תועלת לעצמך או כדי לפגוע במתבהר. (פרק 6, עמ' 96)

אמת – האמת היא מה בדיוק התרחש, מתי זה קרה, והיכן זה היה. האירוע שהתרחש הוא תיאור של התנועה של אנשים ושל עצמים בעולם החומרי, ומידע מדויק בנוגע לזמן ולמקום שבהם האירוע התרחש. (פרק 1, עמ' 23)

אמ"ת – אמ"ת: אהדה, ממשות ותקשורת. המצאנו ביטוי חדש, אמ"ת. כשאנו אומרים "יש לי איתו הרבה אמ"ת", כוונתנו ששוררים בינינו יחסים המצטיינים בהרגשה טובה, אהבה, קירבה ואמון הדדי. אמ"ת משמעותה הנאה מתקשורת, יכולת לעשייה משותפת, רצון לבלות יחד, רמה גבוהה של שיתוף פעולה. (פרק 2, עמ' 35)

אנשים 'אנטי-חברתיים' – אנשים אשר פועלים בדרך מזלזלת או משפילה כלפי אחרים. אלה ינסו לגרום לך רגשי אשם גם כשאין לדבר הצדקה. (פרק 5, עמ' 86)

 

סגירת תפריט
×
×

עגלת קניות